Disclaimer

Rechten en gebruik foto's / video (beeldmateriaal) van Media-Creators.

 

Media-Creators blijft alle rechten bevatten van de foto's / video's (beeldmateriaal) die in opdracht van de opdrachtgever wordt gemaakt. Tenzij er een overeenkomst wordt aangegaan voor het volledig afbetalen van alle copyright rechten door de opdrachtgever mag Media-Creators deze niet meer zonder toestemming gebruiken voor eigen gebruik en verkoop. 

 

Indien niet alle rechten worden afgekocht door de opdrachtgever, mag Media-Creators al het beeldmateriaal gebruiken naar eigen wens. O.a. op de website, socials en ook het doorverkopen van het beeldmateriaal naar externe partijen. 

 

De opdrachtgever mag het beeldmateriaal alleen gebruiken voor eigen gebruik en deze niet delen met derden of externe partijen tenzij anders is afgesproken.

Onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is bedoeld om jou informatie over ons bedrijf te verstrekken. Wij streven ernaar om onze website voortdurend actueel te houden, maar kunnen er niet voor instaan dat bepaalde inhoud niet meer volledig of actueel is. 

Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Onze website kan links bevatten die leiden naar websites van derden die niet door ons gecontroleerd en of onderhouden worden. Voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites zijn wij niet aansprakelijk. 

Copyright 

Het is niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te vermenigvuldigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Media-Creators. Op al ons beeldmateriaal is het algemeen geldende auteurs- en licentie- of gebruiksrecht van toepassing.